check availability

Check in
Check Out
Rooms
Adults
Children

Hakkımızda

Anadolu Açık Hava Müzesi, Yaşayan Müzenin sosyal girişimcilik yaklaşımlarının, neticesi  olarak sizlerin hizmetine sunulmuştur. Yaşayan Müzenin çocuğu olarak da değerlendirilebilecek müzemiz için bu anlamda kimi zaman Yaşayan Köy tabirini de kullanıyoruz. Yaşayan Köy çalışanları olarak sizlere sıcacık bir merhaba diyerek sözlerimize başlamak isteriz.

Anadolu Açık Hava Müzesi ülkemizde henüz pek bilinmeyen bir müzecilik türüdür. Açık hava müzeciliğinde esas olan modernizm, kapitalizm gibi devasa güçler karşında yetim bırakılmış geleneksel yapıları ve çevresinde teşekkül eden kültürel birikimi araştırmak, sergilemek, yorumlamaktır. Bu meyanda Anadolu Açık Hava Müzesi, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini göstermek, bu geleneksel bilgiyi derinlemesine incelemek ve paylaşmak, gelecek kuşağın bu mirası tanımasına, ilham almasına olanak sağlamak üzere kurulmuştur. Anadolu Açık Hava Müzesinde, Türkiye’nin değişik coğrafî bölgelerinden, 17. ve 20. yüzyıl arası mimarî örnekler arasından seçilen özel ve kamusal mekânlar bulunmaktadır. Bu bağlamda yerleşkesinde özel mekân olarak Anadolu’nun en kadim evi olan kerpiç ev, İç Anadolu Bölgesini temsilen 17. yüzyıl Ankara evi, Akdeniz bölgesi denilince ilk akla gelen “düğmeli ev” ve son olarak yerel söylemde “göz dolma” olarak adlandırılan Karadeniz evi yer almaktadır.

Türkiye’nin geleneksel mimarî çeşitliliğinin göstergesi olarak bu evlerin birlikteliğinden küçük bir Anadolu ortaya çıkmıştır. Küçük Anadolu’yu meydana getiren yapılar arasında geleneksel mesleklerin icra edildiği, sergilendiği bir çarşı da bulunmaktadır. Çarşıda bir zamanlar geleneksel ticaret hayatının kahramanları arasında yer alan meslek temsilcilerinin bazılarının canlı performansları bazılarının ise canlandırmaları sergilenmektedir. Bölgelerini temsil eden söz konusu bu yerel mimarî örneklerin ve çarşı dükkanlarının yanı sıra geleneksel dokuyu tamamlayan mescid, türbe ve haziresi de bulunmaktadır.

Diğer yardımcı mimarî yapılar ise çeşme, fırın, değirmen, pekmezlik, çamaşırhane, kuyu ve tulumba gibi yardımcı eklentilerdir.

 

Geleneksel mimarînin zenginliğinin göstergesi olan bu özel ve kamusal mekânların inşasında tamamen yerli malzeme kullanılmıştır.  Örneğin Güneydoğu evinin damını örten kamışlar Doğu Beyzıt’tan, kerpiç toprağı Mudurnu’dan, İç Anadolu evinin duvar malzemesi olan harman tuğla ve evlerin hayat bölümünde kullanılan taban tuğlası Çorum’dan, duvar sıvası olarak kullanılan toprak ve kireç tozu Beypazarı’nın Kuyumcutekke Köyü’nden  getirilmiştir.

 

Keza evleri inşa eden yapı ustaları da geleneğin son temsilcilerinden biri olma payesini hak eden  ustalardır. Yerel yapı ustaları tarafından üretilen ve mümkün olduğunca eski, geleneksel yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilmiş bu geleneksel evleri oluşturan oylumlar da geleneğe uygundur.  Temsil ettiği dönem özelliklerine uygun olarak evlerin içinde hamam, gusülhane, kiler ve ocak yer alır. Yine sedir, gömme dolap, çiçeklik gibi geleneksel mobilyalar da seçilen dönemi yansıtır. Eski el dokuma halı ve kilimler,  el işi sedir örtüleri, antika hat levhalar, türünün en güzel örneği ceviz oyma ve Edirnekârî sandıklar, nadide geleneksel Türk işlemeleri, yazmalar, havlular, peşkirler, yorganlar ile mekâna can kan gelmiştir.

 

Anadolu Açık Hava Müzesindeki sürekli sergilerden bir diğeri de “Anadolu Düğünleri”dir. Sergide vitrinler, küçük canlandırmalar yanı sıra sesli rehber de kullanılmıştır.

 

Kültürü yaratan insan unsuru ise Anadolu Açık Hava Müzesinin odağında yer alır. Müze yorumcuları ve rehberler aracılığı ile yapılan gündelik yaşam canlandırmalarında dönemi anlatan kostümler, takılar, aksesuarlar kullanılmaktadır. Aslına uygun yeniden dikilen bu kıyafetlerin orijinalleri ise müze mekânın da görülebilmektedir.

 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen mimarî yapılar, kültürler arasındaki fark ve benzerlikleri göstermesi bakımından önemlidir. Gündelik yaşamın kurgulandığı  Anadolu Açık Hava Müzesinde sergilenmek üzere seçilen dönem bütün yönleri ile ele alınmıştır. Bu mekânlar, mutfak kültüründen, eğlence ve  sağaltmaya kadim pek çok töre ve geleneğin sergilenmesine olanak sağlamaktadır. Bu bütünsel sergileme müzenin hizmet verdiği arazinin olanakları nispetinde yerel bitkileri ve hayvan çeşitliliğini de kapsamaktadır.

 

Anadolu Açık Hava Müzesinde bu zengin kültür, sürekli ve dönemsel sergi, etkinlik ve uygulamalarla doğal yaşam atmosferinde yeniden canlandırılmaktadır. Sergi faaliyetleri ise müze yerleşkesinde düzenlenen atölye çalışmaları ve kurslarla güçlendirilmektedir.

 

 

Müzenin temel özellikleri (Müze hakkında merak edilenler)

AAHM,  Yaşayan Müze tarafından  17 Ekim 2014 tarihinde  inşa edilmeye başlanmıştır.

AAHM projesi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.

AAHM  25 dönüm bir alan üzerine inşa edilmiştir.

AAHM’de toplam 33 mimarî yapı bulunmaktadır.

AAHM yılın 360 günü açıktır.

AAHM ziyaretçileri müzede konaklayabilir.

 

AAHM çatısı altında yer alan diğer müzeler ve kurumlar

Yaşayan Müze

Türk Hamam Müzesi

 

Sergiler

Anadolu Açık Hava Müzesi,  iç mekân ve dış mekân sergi alanlarına sahiptir. Sürekli sergiler müzenin sahip olduğu geleneksel mimarî yapılar ve onların iç mekân teşhirlerinden oluşmaktadır.  Farklı geleneksel yapı tekniklerinin gösterildiği evler, çarşı ve dükkânlar, çamaşırhane, pekmezlik, değirmen, çeşme, fırın sürekli sergi mekânlarıdır. Bu mekânlarda halk takvimine bağlı temalı geçici sergiler de düzenlenmektedir.  Dönemsel olarak ise sabit ve geçici sergiler 17. ve 20. yüzyıl arasında sürdürülen gündelik ve törensel hayatı yansıtmaktadır.

 

Anadolu Açık Hava Müzesi-Yaşayan Köy’de sergilemede bilgi panoları, etilketler, mankenler gibi klasik usullere başvurulduğu gibi etkileşimli sergileme yöntemlerinden de yararlanılmıştır.  Bunlardan en dikkat çekici olanı sesli rehberdir. Sesli rehber, radyo tiyatrosu şeklinde yazılmıştır. Bu metinler, canlandırmalar müze gezinizi daha eğlenceli, bilgilendirici ve unutulmaz kılmak  için profesyonel tiyatro sanatçılarınca seslendirilmiştir.

 

Sürekli Sergiler

Geleneksel Mimari

Anadolu’nun en yaşlı evi: Kerpiç ev

Anadolu topraklarında kerpiç evlerin ilk örneklerine  Çatalhöyük ve Hacılar’da rastlanmaktadır. Kerpiç evlerin nasıl yapıldığı, bu evlerin insan ve doğaya faydaları, kerpicin betondan üstün tarafları gibi konular ilginizi çekiyor ve gelecek kuşağa daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsanız, Anadolu Açık Hava Müzesi’nde sizlerle paylaşacağımız çok şey var. Ayrıca bu tür konularla ilgili katılabileceğiniz atölye çalışmaları ve eğitim programları da ilginizi çekebilir.

İç Anadolu Bölgesi: 17. yüzyıl Ankara evi

Müze yerleşkesindeki geleneksel mimari örneklerden bir diğeri de dış duvarları taş ve tuğla ile kaplı olan Ankara evidir. Ankara’da geçmişten günümüze Türk mimarisine ışık tutacak evlerin en eskisi 17. yüzyıla aittir. Daha önceki döneme ait sivil mimarî yapılara rastlanmamaktadır. 17. yüzyıla ait bu evlerden ise günümüze kalan yoktur.  Bugün Anadolu Açık Hava Müzesinde ziyaret edeceğiniz evlerden biri olan Ankara evi de 17. yüzyıla ait bir plana sadık kalarak inşa edilmiştir. Bu ev Nazım Çerkeş evi olarak bilinmektedir. Evin restitüsyon projesini ünlü Türk arkeolog ve müzeci Mahmut Akok çıkarmıştır.

 

Karadeniz Bölgesi: Göz dolma ev

Daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olan ve adına göz dolma denen bu evler de tipik Türk evi karakteristiği taşır.  Türk evlerinde olduğu gibi  giriş kat taş duvar, üst kat ise ahşap ve taş, tuğla ya da kerpiç gibi diğer yapı malzemeleri kullanılır. İnşasındaki ahşap çatma-iskelet yapı nedeniyle bu evlere  “göz dolma”  denilir. Düşey ve yatay konumdaki ana ve ara taşıyıcılar bölünerek kare kare  kutucuklar oluşturulur ve içleri dere taşları ya da kerpiçle doldurulur.

 

Akdeniz Bölgesi: Düğmeli ev (Akseki evi)

Akdeniz Bölgesinin geleneksel halk mimarisinin en hoş örneklerinden biri düğmeli evlerdir. Toroslarda özellikle Akseki-İbradı yöresine has bu geleneksel yapılar, Akdeniz geleneksel mimarîsinin özgün örneklerinden biri olarak Anadolu Açık Hava Müzesinin yerleşkesinde yerini almıştır.

 

Anadolu’da Düğün: Anadolu Düğün Gelenekleri

 

Başımızı yedi bu sevda: Hüdayda da Ankaralım…

Ankara düğünlerinin geçmişte nasıl yapıldığını öğrenmek hem de radio tiyotrosu eşliğinde! Sesli rehberle sizler hem Ankara düğünlerinin coşkulu havasını solucak hem de radyolu günlerin dünyasında bir gezintiye çıkmış olacaksınız.

 

Kaçan Kızın Çeyizi: Güldi dedi yuzuma nerdedur adamlığun? / Hane severdun beni bu midur sevdalığun? / Bu iş gururum oldi sağa sola vuramam./ Ben artuk ha bu kizi kaçurmadan duramam…

Karadeniz düğününe hoş geldiniz, hoş geldiniz gelmesine de gelin kızımız kaçti ha bir uşağa…Kaçan kızın çeyizi sergisinin yanı sıra Karadeniz düğün gelenekleri, düğün kıyafetleri hepinizin ilginizi çekecek.

 

Akdeniz düğünleri: Altın yüzük hoşbilezik/Kollar nazik oy oy/Ben yarimden ayrı düştüm/Bana yazık oy

Meryemce’nin çeyiz hazırlıkları ile ilgili heyecanı büyük, hem de çok büyük… Anadolu’da âdetler gereği, söz ile düğün arasında çok uzun bir dönemin olmaması beklenir. Meryemce de sözü kesilmiş düğününü bekleyen bir genç kız olarak düğünün geçikmiş olmasının sıkıntısını yaşıyor şimdilerde. Acaba Meryemce’nin düğünü zamanında olacak mı, çeyizlerini gününde bitirebilecek mi? Hem bu soruların cevabını almak hem de Meryemce’nin düğünü için hepiniz Anadolu Açık Hava Müzesine davetlisiniz, buyrun efendim.


Çarşı

Süpürgeci

Birçok  süpürge ustası, süpürgeciliği bu topraklara getiren ve meslek olarak icra edenlerin Yahudiler olduğunu söylemektedirler. Bu meslekle ilgili müzemizde öğrenebileceğiniz daha çok şey var.

 

Sepetçi

Sepet örücülüğü, sepet işçiliği, sepetçilik ağaçların ince sürgünlerinden, bitkilerin odunlaşmamış saplarından faydalanılarak yapılan örgü ve el sanatıdır. Müzemizde sepetlerin geleneksel yaşamda nasıl üretildiğini öğrenmek ister misiniz?

 

Marangoz

Her mesleğin bir piri vardır. Marangozların piri ve bu mesleğin tarih içindeki yolcuğu hakkında derinlemesine bilgiler Yaşayan Köy’de.

 

Urgancı

Halıcı

Türk kültürnde hayvancılığın bir neticesi olarak ortaya çıkan dokumacılık, hem günlük ihtiyaç duyulan ürünlerin yapımında hem de sanat eserlerinde kullanılmıştır. Bu anlamda en önemli eser şüphesiz Pazırık Kurganından çıkarılan Pazırık halısıdır. Türk halı sanatının insanın bir ömür vermeyle öğrenemeyeceği bir gerçek ama gelin bu kadim kültürel zenginliğimizi hiç olmazsa biraz daha yakından tanıyalım.

 

Bakırcı

Fetihten sonra İstanbul’da kurulmaya başlayan çarşı ve atölyeler arasında bakırcı dükkânlarının önemli yer tuttuğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde bakırcı esnafının ürettikleri mallarla ilgili uymak zorunda olduğu kurallar, çeşitli kanunname ve  nizamnâmelerle de belirlenmişti. Peki neydi bu kurallar?

 

Kalaycı

Yorgancı

Semerci

Eskici

Çömlekçi

Çömlekçiliğin pîri konusunda Anadolu halkının diğer mesleklere göre değişik bir inancı vardır. Onlar bu mesleğin pîri bir kadınsa Hz. Fatma, erkekse Hz. Ali olduğuna inanırlar. Nedir bu işin aslı diyenler, efendim buyrun Anadolu Açık Hava Müzesine.

 

Yazmacılık-Ihlamur baskı

Rengarenk yazmalar, yorgan yüzleri, seccadeler, kavuk örtüleri ,elbiseler… Hepsi için kullanılan ayrı motifler, renkler var. Ihlamur ağacından oyulan kalıplar ve her birinin birbirinden farklı hikayeleri… İnanın bu hikayeler zihin dünyanızı aydınlatacak.

 

Yemenici

Kaşıkçı

Camcı

Külekçi

Demirci

Demircilik, Doğu sanatı olarak bilinir. Türkler ise Orta Asya’da özellikle demircilik sanatındaki mahirlikleri ile ün kazanmıştır. Hadi daha fazlasını Anadolu Açık Hava Müzesinde öğrenelim.

 

Köy meydanı

Mescit

Türbe

Hazire

Köy mezarlığı

 

Çamaşırhâne

Bugün gecek bazarı, geceğe gonulacak

Sacayı, gazanı, gecek tatasını, tokacı…

Kil gabını, gök sabunu, sakın unutmayın!

Ne kaşıntı, ne alerji, ne kanser…

Mis gibi yumuşacık, kil kokan

Diril donumu, göyneğimi istiyorum.

 

Beypazarı’nın yerli ailelerinden Mesut Ünsal’ın kaleminden Beypazarı’nda çamaşır günleri ve o günlerden kalma tertemiz, mis kokulu anılar Anadolu Açık Hava Müzesi-Yaşayan Köy’de tekrar hayat buluyor.

Sadece Beypazarı’nda değil, tüm Anadolu’da çamaşır vaktiyle derelerde, bahçelerde, bağlarda, avlularda ve çamaşırhanelerde yıkanırmış. Haydi taş kapma vakti, erken gelen çamaşır yıkamak için taşını kapar ve çamaşırlarını tokaçlarla, killerle, çivitle, çöğenlerle sakız gibi eder.

 

Pekmezlik(Şırahâne)

Serender

Değirmen

Çeşme

Kara fırın

Tulumba

Ağıl-ahır

 

Geçici sergiler

Geleneksel Türk Sanatları

Halı dokuma

Kâtı

Türk İşlemeleri

Örgü işleri

Tasvir sanatı

Çini

Tezhip

Minyatür

 

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Meddah

Karagöz

Ortaoyunu

 

Geleneksel Halk Hekimliği

 

Yıllık  Kutlama ve Şenlikler

Hıdrellez

Hıdırellez inancı Türklerde yeni yıl geleneği ile doğrudan ilişkilidir. Türk kültüründe yılın bolluk bereket içinde geçmesi için havanın ve suyun efsunlanması gerekir.  Bunun için Türkler baharın gelişini coşkulu bir şekilde kutlar. Bugün Hıdırellez uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmıştır yani Hıdırellez artık bir dünya mirasıdır. Anadolu Açık Hava Müzesi-Yaşayan Köyde her yıl 5-6 Mayıs’ta bu kadim gelenek büyük  bir coşku ile kutlanmaktadır.

 

Nevruz

Anadolu’da kültürler karşılaştıkça Anadolu’nun güzelliğine güzellik katılmış. Farklı gelenekler, inançlar, düşünceler karşılaştıkça bereketlenmiş,  bereketlendikçe de değerlenmiş. Ağırlığım, uğurluğum sende kalsın.”, “Kırmızılığın bana, sarılığım sana.” diyerek ateşten atmala vakti 21 Mart. Girişte yedi çeşit çiçekle karşılanancak ve bu gelenek çevresinde yapılan birçok uygulamaya katılacaksınız.

 

Çiğdem günü

Aşure

Hazreti Nuh’un Cudi  dağının doruklarında karaya oturan gemisinin içindekilerden biriydi atalarımız. İşte o günden beri dünyanın yeniden kurluşu Anadolu topraklarında “aşure” ile kutlanıyor. Dünyadan değişik tufan mitleri dinlemek, aşure testisini siz de karıştırmak isterseniz yahut bir kap aşure yemek dilerseniz biz Beypazarı’nda Anadolu Açık hava Müzesinde sizleri bekliyor olacağız.

 

Harman kaldırma şenliği

Bağ bozumu

Yağmur duası

Yazmacılık Şenliği

Nisan 2017’de Anadolu Açık Hava Müzesinde Anadolu yazmalarının güllerine, sümbüllerine vurulacaksınız. Ihlamur, iğde dallarından yayılan rayihanın sarhoşluğuna Anadolu yazmalarının renk cümbüşü karışacak. Çok sevgili Veliye Martı ve Yurdanur Uçar’ın öğreticiliğinde bir hafta boyunca atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle zenginleşecek “Yazma Şenliğimiz”in siz olmadan tadı tuzu çıkmayacak.

 

Eğitim

Atölyeler

“Masal Anlatıcılığına Giriş”

"Yaşayan Köy" masallara can vermek isteyen masal anlatıcılarına kapılarını açıyor. Geceli- gündüzlü, doğa ile baş başa, kültürel etkinliklerle dolu dolu 2 günlük "Masal Anlatıcılığına Giriş Atölye Programı" ile masal anlatıcılığına ilk adımlarınızı atabilirsiniz. 27-28 Ağustos 2016 tarihlerinde düzenlenecek atölyeye kayıt için aşağıdaki formu doldurmayı unutmayınız.

“Şifalı Bitkileri Tanıma ve Doğal Merhem Yapım Atölyesi”

Anadolu bitkilerinin şifası hakkında konuşacak, onların merheme dönüşüm sürecini öğreneceğiz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama ve örnekler ile kendi merhemimizi yapmaya adım atacağız. Taze bitkiler, soğuk pres yağlar, doğal balmumu ve uçucu yağlardan oluşan merhemlerin yapım aşamalarını ve önemli ipuçlarını uygulamalı olarak göreceğiz.

“Ankara Geleneksel Müzik Kültürü'ne Bir Bakış”

1-2 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’nın müzik kültürünü teorik ve uygulamalı örneklerle deneyimleceğiniz atölye çalışması düzenliyoruz. Atölye Anadolu Geleneksel Müzikleri’ne araştırmacı, akademisyen ve icracı olarak hizmet eden çok değerli Cenk Güray tarafından gerçekleştirilecektir.
 

Araştırma

AAHM sahip olduğu koleksiyonu sergilemenin yanı sıra geçmişin bilgi birikimini gelecek kuşağa taşımak için disiplinler arası araştırmalar yapmak üzere halk bilimci, sanat tarihçi ve tarihçilerden oluşan bir uzman kadrosuyla çalışmaktadır. Türk halk kültürünü biçimlendiren zihniyeti, tutumları ve bunların maddî ve manevî kültüre yansımalarını derinlemesine incelemek, araştırmak ve bunlarla ilgili bir arşiv ve külliyat oluşturmak AAHM’nin temel işleri arasındadır. Bu araştırma ve inceleme çalışmalarının merkezinde ise halk bilgeleri ile yapılan derleme ve sözlü tarih çalışmaları bulunmaktadır.
 

Müze Olanakları

Konaklama-Butik otel

AAHM’nin yerleşkesinde bulunan geleneksel evlerin bazılarında ziyaretçiler konaklayabilir. Toplamda 10 odası olan AAHM, ziyaretçilerine sunduğu konaklama olanağı ile ziyaretçilerin 17.-19. yüzyıl yaşantısını tam anlamıyla deneyimlemesini sağlamayı hedeflemektedir. Müze evler, yerli ve yabancı turistler için caziptir. Ayrıca AAHM’de konaklama, toplu organizasyonlar için idealdir. Sunduğu toplantı salonu, rekreasyon alanları nedeniyle şirket ya da akademik toplantılar  için tercih edilen müze mekânı iş adamlarının ve akademisyenlerin konaklaması için eşsizdir.  Konaklamanın yapılacağı odalarda geçmiş bütün yönleriyle sergilendiği gibi günümüz insanın beklentilerini karşılayan tüm donanım da bulunmaktadır. Odalarda modern hayatın imkânları ile geleneksel hayatın birlikteliği en üst düzeyde mimarî tasarımlarla sağlanmıştır.  Tamamen doğal malzeme ve geleneksel yapı teknikleri kullanılarak inşa edilen müze evlerde geçirilen anlar oldukça ayrıcalıklı, özel ve unutulmaz olacaktır. Türkiye’yi oluşturan kültürel çeşitliliğin kavranabileceği, birbirini besleyen kültürel unsurların izlerinin sürülebileceği, entellektüel konuşmaların gerçekleşeceği sohbet ortamları ile bu ayrıcalıklı ortamda bulunmak siz konuklarımızı oldukça memnun edecektir.  Ayrıca sıradan ve giderek tek tipleşen otel eğlenceleri yerine yöre insanının işin içinde olduğu özgün eğlencelerin, etkinliklerin eşlik ettiği  büyülü bir atmosferde geçirilecek akşam ve gecelere doyum olmayacaktır.

Rezervasyon: 03127632223

         05324820540

         05057711279

Yiyecek-içecek

Müze Kahvaltı

Müze Restoran

Müze kahve

Konferans salonu

AAHM’de 100 kişilik bir toplantı salonu bulunmaktadır.  Çok amaçlı olarak kullanılabilecek bu salonda konferans, seminer, çalıştay ya da özel bir toplantı veya organizasyon düzenlenebilmektedir. Belirtilen amaçlar için müze toplantı salonu kiraya verilmektedir.

Rekreasyon

Bisiklet binme

Yürüyüş

Piknik

Kamp

 

Organizasyon

 

Anadolu Açık Hava Müzesi nişan, kına gecesi, düğün, sünnet, doğum günü gibi özel kutlamalarınızı düzenleyeceğiniz eşsiz bir atmosfer vaad eder. Bu güzel günlerinizde sizin yanınızda olup anılarınızı unutulmaz kılmak için kültür bilimcilerden oluşan müze ekibimiz gelenekle bugünü birleştiren alternatif kutlamalar için hazırdır.

Fotoğraf Çekimi

Özel gün fotoğraflarınız için, belgesel nitelikte görüntüler yakalamanız açısından Anadolu Açık Hava Müzesi-Yaşayan Köy açık bir stüdyodur.

Belgesel, film ve dizi çekimleri

Anadolu Açık Hava Müzesinin yakın çevresinde modern dünyayı çağrıştıracak herhangi bir yapı bulunmaz. Müze, bakir doğası, endemik bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ile büyülü bir atmosfere sahiptir.   Yaşayan Köy, bu anlamda otantik ve geleneksel mimari örnekleri sergileyen 12 bin metre karelik bir film platosudur.

 

Ulaşım

Anadolu Açık Hava Müzesi, TÜrkiye’nin en tanınmış tarihî ilçelerinden biri olan Beypazarı’na 8km mesafede yer alan Macun köyündedir.

Otobüs: Ankara’dan Akköprü’nün altından kalkan otobüslerler yazın yarım saatte, kışın ise saatte bir kalkmaktadır.   Ankara’dan Beypazarı’na varıldığında Anadolu Açık Hava Müzesine taksi ile ulaşabilirsiniz.

Özel araç: Eğer kendi aracınızla Ankara’dan Anadolu Açık Hava Müzesine gelmeyi tercih ederseniz Beypazarı’na geldiğinizde Shell benzillikten önceki kavşaktan sağa dönünce karşınıza iki yol çıkacak biri Güdül istikametini gösterirken diğeri Tekke dağı, Yaşayan Köy ve diğer köylerin ulaşım bilgisini verecek. Siz Güdül’e değil bir alt yola doğru ilerleyeceksiniz. Yaklaşık 8 km hiçbir yöne sapmadan bu yolu takip edeceksiniz. Yolda gözünüze Yaşayan Köy tabelaları ilişecek. Bu yönlendirmeler sayesinde ulaşımınız kolaylaşacak. Google map için :

İstanbul’dan gelirken ise, Shell benzillikten sonraki kavşaktan sola dönüp Tekke dağı, Yaşayan Köy ve diğer köylerin ulaşım bilgisinin verildiği yoldan düz devam edeceksiniz. Yaklaşık 8 km hiçbir yöne sapmadan bu yolu takip edeceksiniz. Yolda gözünüze Yaşayan Köy tabelaları ilişecek. Bu yönlendirmeler sayesinde ulaşımınız kolaylaşacak. Google map için :

Park: Arabanız için uygun park yeri mevcuttur.

 

Müze hediyelikleri

 

Ahşap ürünler

Dokuma ürünleri

İşlemeler

Seramik

Müze Haritası (planı)

 

Ziyaret  saatleri ve giriş ücretleri

 

Yaz uygulaması

 9.30-19.30

Kış uygulaması

9.30-18.30

Başlıklar: Hakkımızda / Sergiler / Atölyeler/ Şenlikler/ Eğitim/ Ziyaret  saatleri ve giriş ücretleri / Müze Olanakları / Araştırma / Ulaşım / Müze Hediyelikleri/Müze Haritası (planı)